Loading...
V stredu 22. marca 2023 nebudeme telefonovať. Ďakujeme vám za pochopenie.

Reklamácia

 


KONTROLA ZÁSIELKY


I dobre zabalený tovar môže pri preprave utrpieť ujmu a nie vždy môže byť poškodenie viditeľné na prvý pohľad. Pri balení našich zásielok postupujeme veľmi starostlivo. Každá zásielka je zabalená v kartóne, je obstaraná pevnými hranami a stiahnutá páskou. Viď obrázok:

 


 

Pri preberaní zásielky je teda veľmi dôležité skontrolovať zásielku a vyhodnotiť:

  1. Vonkajší obal zásielky je vizuálne poškodený.
  2. Vonkajší obal zásielky je v poriadku.

 


KO POSTUPOVAŤ PRI ZISTENÍ, ŽE JE VAŠA ZÁSIELKA POŠKODENÁ A AKO UPLATŇOVAŤ REKLAMÁCIU


1) Vonkajší obal zásielky je vizuálne poškodený

V prípade, že zistíte poškodenie balíka už pri jeho preberaní, rovno túto zásielku odmietnite, alebo sa dohovorte so zamestnancom prepravnej spoločnosti a výrobok vyberte z obalu a presvedčte sa o jeho prípadnom poškodení. V prípade zistenia poškodenia ihneď nahláste túto skutočnosť prepravcovi a zásielku nepreberajte.

 

2) Vonkajší obal zásielky je v poriadku

Vizuálne je balík v poriadku, a tak ho odnášate domov. Pri rozbalení však zistíte, že je poškodený. Pokiaľ prepravca so zásielkou manipuluje nezodpovedne, môže dôjsť k poškodeniu i napriek perfektnému zabaleniu. Poškodenie nemusí byť viditeľné zvonku, a tak vám ani nenapadne zásielku viac skúmať. V takom prípade je nutné opäť reagovať ihneď. Poškodený tovar nafoťte a reklamáciu uplatnite čo najskôr, najneskôr do dvoch pracovných dní, u daného prepravcu.

 


ZÁPIS O ŠKODE


Česká pošta

  • Nutné spísať do dvoch pracovných dní osobne na miestne príslušnej pobočke. Výnimku tvoria zásielky nad 30 kg, kde sa reklamácia uplatňuje on-line.

Reklamácie týkajúce sa mechanického poškodenia zásielky a hlásené neskôr než do 2 pracovných dní, bohužiaľ, nebude možné uznať. K poškodeniu v takom prípade mohlo dôjsť nielen pri preprave, ale i u zákazníka doma pri manipulácii s tovarom či pri jeho zostavovaní.

 


AKO NÁS INFORMOVAŤ O REKLAMÁCII


Okrem spísania zápisu o škode s prepravcom, je nevyhnutne nutné, túto skutočnosť nahlásiť i nám. Môžete nás o skutočnosti informovať telefonicky, prostredníctvom e-mailu na reklamace@procentov.cz, alebo prostredníctvom online formulára nižšie na stránke. Je dôležité popísať, o aké poškodenie ide, priložiť fotky a pridať informáciu s aktuálnym riešením. Tiež nám nezabudnite nahlásiť číslo objednávky, alebo faktúry, aby sme sa mohli čo najrýchlejšie vašou reklamáciou zaoberať. Ďalej je veľmi dôležité v prípade reklám uchovať štítok s označením výrobku z obalu.

 


REKLAMAČNÝ FORMULÁRPoznámka: maximálna veľkosť súboru je 16 MB.
Povolené súbory: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mkv

Poznámka: maximálna veľkosť súboru je 16 MB.
Povolené súbory: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mkv

Poznámka: maximálna veľkosť súboru je 16 MB.
Povolené súbory: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mkv

Poznámka: maximálna veľkosť súboru je 16 MB.
Povolené súbory: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mkv

Poznámka: maximálna veľkosť súboru je 16 MB.
Povolené súbory: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mkv

Prihlásenie k newsletteru

Pravidelná dávka inšpirácie na váš e-mail

Prihlásením súhlasíte s pravidlami Zásady ochrany osobných údajov