Loading...

Zásady ochrany osobních údajů

1 Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů dává kupující dodavateli pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči kupujícímu. Tento souhlas kupujícího může kupující kdykoli odvolat a obchodní sdělení mu pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny níže.
• TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1. Správcem osobních údajů kupujícího je firma Procentov s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 17258511.
2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování - Lidická 219, 735 81 Bohumín, adresa elektronické pošty - info@procentov.cz, telefon +420 799 557 470.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
• PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je souhlas kupujícího, dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
• ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči kupujícímu.
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
• DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Doba, po kterou budou osobní údaje kupujícího správcem uloženy, je 24 měsíců od data udělení souhlasu pro obchodní sdělení a marketing, nejdéle však do odvolání souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
• DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou osoby, zajišťující marketingové služby a průzkum zákaznické spokojenosti pro správce.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
• PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, má právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
2. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat následujícím způsobem: odebráním souhlasu v klientské zóně webové stránky, odhlášením odběru e-mailu kliknutím na odkaz v patičce obchodního sdělení, odesláním e-mailové zprávy správci na adresu info@procentov.cz se žádostí o odebrání souhlasu (tato zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy, pro kterou byl tento souhlas udělen), případně osobně v sídle společnosti s prokázáním totožnosti.
3. Pokud by se kupující domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
4. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů kupujícího není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, nutným k uzavření smlouvy.
Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu.
Pokud kupující vznese námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

2 Správce může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů, a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Správce pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Kupující mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Přihlášení k newsletteru

Pravidelná dávka inspirace na váš e-mail

Přihlášením souhlasíte se pravidly Zásady ochrany osobních údajů